แนวทางปฏิบัติการรับบริจาคอวัยวะและเนื้อเยื่อจากผู้เสียชีวิตเพื่อการปลูกถ่ายอวัยวะในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
 ธนาดุล เวลา : 2020-11-09 04:07:30

 

 

 

แนวทางปฏิบัติการรับบริจาคอวัยวะและเนื้อเยื่อจากผู้เสียชีวิตเพื่อการปลูกถ่ายอวัยวะในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

 

 

 ไพล์แนบ : ดาวน์โหลด ขนาด 2233 Kb   เข้าดู 11 ครั้ง  ดาวน์โหลด 16 ครั้ง

กลับหน้าหลัก