กล่มงานบริหาร

ลำดับ หัวข้อ/เรื่อง ส่งเวลา ผู้ส่งข่าว โหลด เข้าชม
 1305  เรื่อง ขอให้ส่งข้อมูลอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) ที่ยังไม่ได้รับบัตร Smart Card 10 มิ.ย. 64 11:05:29  ธีระชัย พรหมคุณ  18 
 1304  เรื่อง การดำเนินงาน อสม.ทุกคน ชวนทุกครอบครัว ร่วมใจไปฉีดวัคซีนโควิด 19 10 มิ.ย. 64 11:04:58  ธีระชัย พรหมคุณ  10  12 
 1303  เรื่อง การดำเนินการตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี จังหวัดศรีสะเกษ ปี 2564 10 มิ.ย. 64 11:02:52  ธีระชัย พรหมคุณ  15 
 1223  แจ้งรายงานผลการปฏิบัติงานของ อสม. ในการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในชุมชน 7 เม.ย. 63 04:39:41  ธีระชัย พรหมคุณ  29  68