กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการและบริการ

ลำดับ หัวข้อ/เรื่อง ส่งเวลา ผู้ส่งข่าว โหลด เข้าชม
 1238  ขอส่งรายงานประจำปี 2562 20 เม.ย. 63 06:19:54  ธนาดุล  13  11 
 1237  ขอส่งสำเนาหนังสือจำนวน 2 เรื่อง 9 เม.ย. 63 09:03:50  ธนาดุล  12  19 
 1236  ขอส่งใบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการฝึกอบ หลักสูตร การทดสอบคุณภาพเครื่องวัดความดันโลหิตอย่างง่ายด้วยตนเอง 9 เม.ย. 63 09:02:12  ธนาดุล  13 
 1235  ให้ดำเนินการจัดทำข้อมูลเรียกเก็บชดเชยค่าบริการทางการแพทย์เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว 9 เม.ย. 63 09:01:56  ธนาดุล  11 
 1226  แนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพรพ.สต.ติดดาว ประจำปี 2563 ในช่วงระยะเวลาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 7 เม.ย. 63 06:40:55  ธนาดุล  14  18 
 1225  ขยายเวลาการขึ้นทะเบียนหน่วยบริการเป็นหน่วยบริการปฐมภูมิประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 7 เม.ย. 63 06:40:29  ธนาดุล  12 
 1224  การประเมินกลยุทธ์และมาตรการปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน กรณีโรคโควิด-19 จังหวัดศรีสะเกษ 7 เม.ย. 63 06:39:17  ธนาดุล  12