หน้าหลัก รับหนังสือ ตรวจสอบการรับหนังสือ ค้นหาหนังสือ สถิติ ผู้ดูแลระบบ
ระบบสารบรรญ

เริ่มตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2559
จะทำการตรวจสอบความทันเวลาการรับหนังสือภายใน 3 วัน ( 72 ชั่วโมง )และ ระบุชื่อผู้รับหนังสือด้วย


เลขหนังสือ
ลงวันที่
เรื่อง
ที่ ศก 2032/พิเศษ121061 12 Ҥ 2561 ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณณฑ์การพทย์ ๙ รายการ
ที่ ศก 2032/18092561 18 ѹ¹ 2561 ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ
ที่ ศก 2032/พิเศษ2 31 ԧҤ 2561 เผยแพร่การจัดซ์้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ รายการซ์้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์
ที่ ศก 2032/พิเศษ 17 ԧҤ 2561 เผยแพร่การจัดซ์้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ อาคารที่ทำการสาธารณสุขอำเภอ
ที่ ศก 2032/ว 306 31 չҤ 2560 ขอความอนุเคราะห์สำรวจกองทุน
  Records 1 to 5 of 5