หน้าหลัก รับหนังสือ ตรวจสอบการรับหนังสือ ค้นหาหนังสือ สถิติ ผู้ดูแลระบบ
ระบบสารบรรญ

เริ่มตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2559
จะทำการตรวจสอบความทันเวลาการรับหนังสือภายใน 3 วัน ( 72 ชั่วโมง )และ ระบุชื่อผู้รับหนังสือด้วย


เลขหนังสือ
ลงวันที่
เรื่อง
ที่ ศก 2032/30012561 31 Ȩԡ¹ 2561 ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ
ที่ ศก 2032/พิเศษ31102561-2 31 Ҥ 2561 เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ที่ ศก 2032/พิเศษ31102561 31 Ҥ 2561 ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทาการสาธารณสุขอาเภอ
ที่ ศก 2032/พิเศษ121061 12 Ҥ 2561 ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณณฑ์การพทย์ ๙ รายการ
ที่ ศก 2032/18092561 18 ѹ¹ 2561 ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ
ที่ ศก 2032/พิเศษ2 31 ԧҤ 2561 เผยแพร่การจัดซ์้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ รายการซ์้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์
ที่ ศก 2032/พิเศษ 17 ԧҤ 2561 เผยแพร่การจัดซ์้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ อาคารที่ทำการสาธารณสุขอำเภอ
ที่ ศก 2032/ว 306 31 չҤ 2560 ขอความอนุเคราะห์สำรวจกองทุน
  Records 1 to 8 of 8