หน้าหลัก รับหนังสือ ตรวจสอบการรับหนังสือ ค้นหาหนังสือ สถิติ ผู้ดูแลระบบ
หนังสือทั้งหมด
ลำดับ
เลขที่หนับสือ
วันที่ลงหนังสือ
เรื่อง
384 ที่ ศก 2032/ว166 4 Ȩԡ¹ 2562 การสนับสนุนค่าบริการด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพิ่งพิง
383 ที่ ศก 2032/ว168 5 Ȩԡ¹ 2562 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการขยายผลการให้บริการ WIFI INTERNET ความเร็วสูงฟรีที่หน่วยบริการ
382 ที่ ศก 2032/ว167 4 Ȩԡ¹ 2562 ขอเชิญประชุมชี้แจงข้อราชการและปรึกษาหารือแนวทางการดำเนินงานด้านสาธารณสุข
381 ที่ ศก 2032/ว163 22 Ҥ 2562 ขอเชิญร่วมงานวันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ
380 ที่ ศก 2032/ว160 18 Ҥ 2562 การรับสมัครสมาชิก พอ.สว.ประจำปีงบประมาณ 2563
379 ที่ ศก 2032/ว161 21 Ҥ 2562 ขอให้สำรวจข้อมูลเครือข่าย ด้านการดูแลประคับประคอง
378 ที่ ศก 2032/ว157 7 Ҥ 2562 ขอความอนุเคราะห์จัดกิจกรรมฯ
377 ที่ ศก 2032/ว 155 2 Ҥ 2562 ขอให้รายงานการใช้ใบเสร็จรับเงิน
376 ที่ ศก 2032/ว154 30 ѹ¹ 2562 ขอเชิญประชุมชี้แจงข้อราชการและปรึกษาหารือแนวทางการดำเนินงานด้านสาธารณสุข
375 ที่ ศก 2032/ว153 26 ѹ¹ 2562 การดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคมะเร็ง จังหวัดศรีสะเกษ
374 ที่ ศก 2032/431 18 ѹ¹ 2562 ขอแจ้งวัสดุคอมพิวเตอร์ชำรุด
373 ที่ ศก 2032/ว148 13 ѹ¹ 2562 มาตรฐานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ
372 ที่ ศก 2032/ว147 13 ѹ¹ 2562 ขอเชิญอบรม
371 ที่ ศก 2032/ว 145 11 ѹ¹ 2562 การดำเนินการคัดเลือกประธานชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขระดับอำเภอ ตำบล หมุ่บ้าน
370 ที่ ศก 2032/ว143 9 ѹ¹ 2562 ขอเชิญเข้าร่วมประชุม
369 ที่ ศก 2032/ว 144 9 ѹ¹ 2562 ขอเชิญอบรมป้องกันแก้ไขปัญหาโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ปี 2562
368 ที่ ศก 2032/ว139 5 ѹ¹ 2562 ขอเชิญอบรม
367 ที่ ศก 2032/ว 133 27 ԧҤ 2562 ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการคัดกรองมะเร็งเต้านมในประชากรเป้าหมาย
366 ที่ ศก 2032/ว137 2 ѹ¹ 2562 การรับบริจาคโลหิต
365 ที่ ศก 2032/ว 401 28 ԧҤ 2562 ขอเชิญประชุมชี้แจงข้อราชการและปรึกษาหารือแนวทางการดำเนินงานด้านสาธารณสุข
364 ที่ ศก 2032/ว127 21 ԧҤ 2562 สถานการณ์โรคมือ เท้า ปาก
363 ที่ ศก 2032/ว124 20 ԧҤ 2562 แจ้งการอัพเดทโปรแกรมรายงานข้อมูลผู้ป่วย
362 ที่ ศก 0032.008/ว4230 21 ԧҤ 2562 การดำเนินงาน พชอ.และตำบลจัดการคุณภาพชีวิต
361 ที่ สธ.0206.01/ว 1726 21 ԧҤ 2562 สำเนาหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้าง
360 ที่ ศก 0032.011/ว13421 5 ԧҤ 2562 ขอส่งสำเนาหนังสือ
359 ที่ ศก 2032/พิเศษ. 2 ԧҤ 2562 การส่งข้อมูลการเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลของผู้ป่วยสิทธิประกันสังคม.
358 ที่ ศก 2032/สำเนาหนังสือ 27 չҤ 2562 แจ้งหลักเกณฑ์และการส่งข้อมูลการเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลของผู้ป่วยประกันสังคม
357 ที่ ศก 2032/ว๑๑๔ 24 áҤ 2562 ขอความร่วมมือชี้แจงและสนับสนุนสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก
356 ที่ ศก 2032/ว๑๒๓ 7 ԧҤ 2562 ให้สำรวจ อสม.ที่มีปัญหาการดื่มแอลกอฮอล์
355 ที่ ศก 2032/120 7 ԧҤ 2562 ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนงานควบคุมโรคติดต่อ ปี ๒๕๖๓