หน้าหลัก รับหนังสือ ตรวจสอบการรับหนังสือ ค้นหาหนังสือ สถิติ ผู้ดูแลระบบ
หนังสือทั้งหมด
ลำดับ
เลขที่หนับสือ
วันที่ลงหนังสือ
เรื่อง
277 ที่ ศก 2032/55 28 Ҥ 2562 ส่งโครงการ
276 ที่ ศก 2032/ว54 28 Ҥ 2562 ส่งแนวทางการดำเนินงานควบคุมโรคหนอนพยาธิปี 2562
275 ที่ ศก 2032/ว45 23 Ҥ 2562 ขอข้อมูลการตรวจภาวะพร่องไทรอยด์ฮอร์โมน
274 ที่ ศก 2032/48 23 Ҥ 2562 ขอเชิญประชุม
273 ที่ ศก 2032/ว33 14 Ҥ 2562 ขอเชิญส่งผลงานวิชาการ ปี 2562
272 ที่ ศก 2032/32 14 Ҥ 2562 แจ้งรายละเอียดการโอนเงินค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว(นักเรียนทุน)
271 ที่ ศก 2032/ว 23 14 Ҥ 2562 ขอเชิญประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานควบคุมโรค
270 ที่ ศก 2032/ว 21 11 Ҥ 2562 ขอเชิญเป็นเกียรติร่วมเปิดงานโครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่
269 ที่ ศก 2032/ว06 7 Ҥ 2562 ตัวชี้วัดและเป้าหมายการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
268 ที่ ศก 2032/ว07 7 Ҥ 2562 กาารรับบริจาคโลหิต
267 ที่ ศก 2032/ว1 7 Ҥ 2562 แจ้งอนุมัติรงานการแผนงบค่าเสื่อม ปีงบรประมาณ ๒๕๖๒
266 ที่ ศก 2032/742 28 Ҥ 2562 การจัดทำบัตร Smart Card อสม.
265 ที่ ศก 2032/738 28 ѹҤ 2562 แจ้งแนวทางและ template ตัวชี้วัดตามเกณฑ์คุณภาพและผลงานบริการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
264 ที่ ศก 2032/ว 739 28 ѹҤ 2561 ขอเชิญประชุมชี้แจงข้อราชการ
263 ที่ ศก 2032/ว 736 28 ѹҤ 2561 แจ้งรายละเอียดการโอนเงิน PP (Fixed cost) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒
262 ที่ ศก 2032/ว4362 26 ѹҤ 2561 ส่งคำสั่งรายชื่อเจ้าหน้าที่
261 ที่ ศก 2032/ว 731 25 ѹҤ 2561 ขอความร่วมือตรวจสอบและจัดเก็บข้อมูลทรัพยากรสุขภาพ
260 ที่ ศก 2032/ว666 11 ѹҤ 2561 ขอเชิญเป็นเกียรติร่วมเปิดงาน
259 ที่ ศก 2032/ุุ662 11 ѹҤ 2561 แจ้งรายละเอียดการซ่อมคอมพิวเตอร์
258 ที่ ศก 2032/ว.๖๕๓ 30 Ȩԡ¹ 2561 ขอเชิญประชุม
257 ที่ ศก 2032/30012561 31 Ȩԡ¹ 2561 ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ
256 ที่ ศก 2032/ว ๖๕๔ 31 Ȩԡ¹ 2561 ขอเชิญประชุม
255 ที่ ศก 2032/ว 632 31 Ȩԡ¹ 2561 ขอเชิญประชุมผู้รับผิดชอบงานอนามัยแม่และเด็ก
254 ที่ ศก 2032/ว631 19 Ȩԡ¹ 2561 แจ้งรายละเอียดการโอนเงิน PP (Fixed cost) ครั้งที่ 1/2562
253 ที่ ศก 2032/ว 630 18 Ȩԡ¹ 2561 ขอเชิญประชุม
252 ที่ ศก 2032/623 8 Ȩԡ¹ 2561 ส่งแนวทางการดำเนินงานทันตสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2562
251 ที่ ศก 2032/ว 622 8 Ȩԡ¹ 2561 แจ้งประกาศใช้บัญชีครุภัณฑ์ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
250 ที่ ศก 2032/ว ๖๒๑ 8 Ȩԡ¹ 2561 ขอเชิญประชุมชีแจ้งการบริหารงบกองทุนหลักประกันสุขภาพ ปี ๒๕๖๒
249 ที่ ศก 2032/ว 619 31 Ȩԡ¹ 2561 ขอเชิญประชุมชี้แจงข้อราชการและปรึกษาหารือแนวทางการดำเนินการด้านสาธารณสุข
248 ที่ ศก 2032/พิเศษ31102561-2 31 Ҥ 2561 เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)