หน้าหลัก รับหนังสือ ตรวจสอบการรับหนังสือ ค้นหาหนังสือ สถิติ ผู้ดูแลระบบ
หนังสือทั้งหมด
ลำดับ
เลขที่หนับสือ
วันที่ลงหนังสือ
เรื่อง
18 ที่ ศก 2032/ว 381 11 ¹ 2560 การสมัครเข้าร่วมโครงการเบิกจ่ายตรง
17 ที่ ศก 2018/ว945 7 ¹ 2560 ่ส่งสำเนาคำสั่ง
16 ที่ ศก 2032/ว 373 7 ¹ 2560 ขอเชิญประชุม
15 ที่ ศก 2032/ว 335 31 չҤ 2560 ขอเชิญประชุม
14 ที่ ศก 2032/ 330 29 չҤ 2560 ขอเชิญประชุม
13 ที่ ศก 2032/๓๒๑ 31 չҤ 2560 แจ้งการตรวจเช็คอุปกรณ์บันทึกภาพกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)
12 ที่ ศก 2032/ว 306 31 չҤ 2560 ขอความอนุเคราะห์สำรวจกองทุน
11 ที่ ศก 2032/ว 278 15 չҤ 2560 แจ้งแบบรายงาน
10 ที่ ศก 2032/248 10 չҤ 2560 ขอเชิญประชุม
9 ที่ ศก 2032/ว 236 31 չҤ 2560 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
8 ที่ ศก 2032/230 7 չҤ 2560 ขอส่งรายละเอียดการเข้าใช้งานโปรแกรมตรวจสอบสิทธิออนไลน์
7 ที่ ศก 2032/ว 598 31 չҤ 2560 ขอเชิญเข้ารับการอบรมที SRRT ระดับอำเภอ ตำบลฯ
6 ที่ ศก 2032/ว 210 31 չҤ 2560 ขอความร่วมมือดำเนินงานส่งเสริมสาวไทยแก้มแดง
5 ที่ ศก 2032/ว 209 3 չҤ 2560 แจ้งแผนการออกตรวจร้านค้า
4 ที่ ศก 2032/ว207 3 չҤ 2560 แจ้งการออกเยี่ยมผู้ป่วย
3 ที่ ศก 2032/174 23 Ҿѹ 2560 ขอทราบผลการแจ้งเตือนให้ชำระเงินสมทบประกันสังคม
2 ที่ ศก 2032/ว 188 31 Ҿѹ 2560 ขอเชิญประชุมชี้แจงข้อราชการและปรึกษาหารือแนวทางการดำเนินงานด้านสาธารณสุข
1 ที่ ศก 2032/157 20 Ҿѹ 2560 ให้กำกับการลงระหัส ICT 10 ในผู้ป่วยจากการประกอบอาชีพและส่งแวดล้อม