หน้าหลัก รับหนังสือ ตรวจสอบการรับหนังสือ ค้นหาหนังสือ สถิติ ผู้ดูแลระบบ
หนังสือทั้งหมด
ลำดับ
เลขที่หนับสือ
วันที่ลงหนังสือ
เรื่อง
90 ที่ ศก 2032/ว818 1 ѹ¹ 2560 ขอเชิญอบรม
89 ที่ ศก 2032/ว812 30 ԧҤ 2560 การปรับการจัดบริการวัคซีนเอชพีวีช่วงแรกของการดำเนินงาน
88 ที่ ศก 2032/ว813 30 ԧҤ 2560 การรับบริจาคโลหิต
87 ที่ ศก 2032/ว811 30 ԧҤ 2560 ขอความร่วมมือสำรวจร้านจำหน่ายส้มตำ
86 ที่ ศก 2032/ว817 31 ѹ¹ 2560 ขอเชิญประชุมชึ้แจงข้อราชการและปรึกษาหารือแนวทางการดำเนินงานด้านสาธารณสุข
85 ที่ ศก 2032/ว815 31 ѹ¹ 2560 ขอเชิญประชุม
84 ที่ ศก 2032/799 28 ԧҤ 2560 ขอให้มารับครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
83 ที่ ศก 2032/ว773 22 ԧҤ 2560 ขอเชิญอบรม
82 ที่ ศก 2032/ว766 18 ԧҤ 2560 ขอควมร่วมมือในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสไวรัสซิก้า
81 ที่ ศก 2032/ว770 18 ԧҤ 2560 ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ
80 ที่ ศก 2032/ว765 18 ԧҤ 2560 ขอเชิญร่วมกิจกรรมทำดอกไม้จันทน์ถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในหลวงรัชการที่ ๙
79 ที่ ศก 2032/676 18 ԧҤ 2560 ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ
78 ที่ ศก 2032/ว753 16 ԧҤ 2560 ขอเชิญประชุม
77 ที่ ศก 2032/ว 743 11 ԧҤ 2560 ขอเชิญประชุม
76 ที่ ศก 2032/ว724 3 ԧҤ 2560 การจัดกิจกรรมถวายพระกุศล
75 ที่ ศก 2032/ว 688 31 áҤ 2560 ขอเชิญประชุมชึ้แจงข้อราชการและปรึกษาหารือแนวทางการดำเนินงานด้านสาธารณสุข
74 ที่ ศก 2032/ว1876 31 áҤ 2560 ขอเชิญอบรมโครงการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมในถสถานบริการสาธารณสุข
73 ที่ ศก 2032/ว ุ677 31 áҤ 2560 แจ้งหน่วยบริการประเมินตนเองเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการ ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
72 ที่ ศก 2032/ 31 áҤ 2560 แจ้งบันทึกการรับวิตามินตามโครงการเด็กไทยไอคิวดีฯ
71 ที่ ศก 2032/ว657 20 áҤ 2560 ขอเชิญเข้าร่วมอบรม
70 ที่ ศก 2032/ว653 18 áҤ 2560 ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการการขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ ในปีงบประมาณ 2561
69 ที่ ศก 2032/ว951 18 áҤ 2560 ขอความร่วมมือดำเนินงานยุติการถ่ายทอดเชื้อ เอช ไอ วี และเชือ ซิฟิลิสในทารกแรกเกิด
68 ที่ ศก 2032/ว650 17 áҤ 2560 ขอบความร่วมมือในการเตรียมความพร้อม ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่
67 ที่ ศก 2032/ว649 18 áҤ 2560 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง การป้องกันและภัยที่เกิดในช่วงฤดูฝน
66 ที่ ศก 2032/ว 647 14 áҤ 2560 ขอความร่วมมือสำรวจสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ(นวดเพื่อสุขภาพ/สปา)
65 ที่ ศก 2032/ว643 12 áҤ 2560 แจ้งสนับสนุนงบประมาณโครงการส่งเสริมพัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.)
64 ที่ ศก 2032/ว640 12 áҤ 2560 ติดตามการตรวจสอบเวชระเบียนในหน่วยบริการ
63 ที่ ศก 2032/ว 635 11 áҤ 2560 โครงการสัปดาห์รวมพลังส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ปีงบประมาณ 2560
62 ที่ ศก 2032/ว627 7 áҤ 2560 ขอเชิญประชุม
61 ที่ ศก 2032/ว620 4 áҤ 2560 ขอเชิญประชุม