หน้าหลัก รับหนังสือ ตรวจสอบการรับหนังสือ ค้นหาหนังสือ สถิติ ผู้ดูแลระบบ
หนังสือทั้งหมด
ลำดับ
เลขที่หนับสือ
วันที่ลงหนังสือ
เรื่อง
37 ที่ ศก 2032/496 30 Ҥ 2560 แจ้งกำหนดระยะเวลาการเข้าระบบตรวจสอบสิทธิ์ประกันสุขภาพ
36 ที่ ศก 2032/ว 475 29 Ҥ 2560 ขอเชิญประชุม
35 ที่ ศก 2032/ว 482 31 Ҥ 2560 ขอเชิญร่วมรับคณะกรรมการประเมิน QTB
34 ที่ ศก 2032/ว 473 16 Ҥ 2560 การสนับสนุนเครื่องอ่านบัตรประจำตัวประชาชนแบบเอนกประสงค์ (Smart Card Reader)
33 ที่ ศก 2032/466 16 Ҥ 2560 โครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐
32 ที่ ศก 2032/ว 456 31 Ҥ 2560 การส่งข้อมูล 43 แฟ้มเดือน พฤษภาคม 2560
31 ที่ ศก 2032/545 31 Ҥ 2560 ่ส่งข้อมูลผู้มีสิทธิว่าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2560
30 ที่ ศก 2018/ว 1203 31 Ҥ 2560 ขอเชิญอบรมโครงการขับเคลื่อน อสม.เชี่ยวชาญงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ
29 ที่ ศก 2032/ว441 31 Ҥ 2560 ขอเชิญประชุมเตรียมความพร้อมรับประเมิน QTB
28 ที่ ศก 2032/ว 440 4 Ҥ 2560 การรับบริจาคโลหิต
27 ที่ ศก 2032/ว.402 25 ¹ 2560 การดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงร่วมมือการบูรณาการความร่วมมือพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต
26 ที่ ศก 2032/ ว 401 3 Ҥ 2560 ขอส่งนโยบายการป้องกันการคลอดก่อนกำหนดสำหรับประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๐
25 ที่ ศก 2032/ว 417 31 Ҥ 2560 ขอเชิญประชุมเตรียมความพร้อม
24 ที่ ศก 2032/ว 425 31 Ҥ 2560 ขอเชิญประชุม
23 ที่ ศก 2032/ว399 25 ¹ 2560 ยกเลิกการลงระหัสผลการตรวจพบพยาธิบางรายการ
22 ที่ ศก 2032/404 24 ¹ 2560 ขอเชิญเป็นวิทยากร
21 ที่ ศก 2032/ว 405 25 ¹ 2560 ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบ้ติการ
20 ที่ ศก 2032/ ว 388 31 ¹ 2560 ส่งสำเนาหน้งสือ การกำหนดผู้ป่วยฉุกเฉินฯ
19 ที่ ศก 2032/ ว 390 31 ¹ 2560 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ
18 ที่ ศก 2032/ว 381 11 ¹ 2560 การสมัครเข้าร่วมโครงการเบิกจ่ายตรง
17 ที่ ศก 2018/ว945 7 ¹ 2560 ่ส่งสำเนาคำสั่ง
16 ที่ ศก 2032/ว 373 7 ¹ 2560 ขอเชิญประชุม
15 ที่ ศก 2032/ว 335 31 չҤ 2560 ขอเชิญประชุม
14 ที่ ศก 2032/ 330 29 չҤ 2560 ขอเชิญประชุม
13 ที่ ศก 2032/๓๒๑ 31 չҤ 2560 แจ้งการตรวจเช็คอุปกรณ์บันทึกภาพกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)
12 ที่ ศก 2032/ว 306 31 չҤ 2560 ขอความอนุเคราะห์สำรวจกองทุน
11 ที่ ศก 2032/ว 278 15 չҤ 2560 แจ้งแบบรายงาน
10 ที่ ศก 2032/248 10 չҤ 2560 ขอเชิญประชุม
9 ที่ ศก 2032/ว 236 31 չҤ 2560 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
8 ที่ ศก 2032/230 7 չҤ 2560 ขอส่งรายละเอียดการเข้าใช้งานโปรแกรมตรวจสอบสิทธิออนไลน์