ที่ ศก 2032/ว 591
ͧ  ขอรายงานผลการดำเนินงานป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ปี ๒๕๖๑

ʶҹԡ ѹ ѹѺ ѹ (3 ѹ) Ѻ
 รพสต.พยุห์  25 .. 61 06:10:14   29 .. 61 03:28:21   ѹ 21  วินิตา ลิ้มวิภาส 
 รพสต.สำโรง  25 .. 61 06:10:14   25 .. 61 07:31:39   ѹ 01  สมปอง จันทร์หมื่น 
 รพสต.โนนสว่าง  25 .. 61 06:10:14   26 .. 61 02:46:38   ѹ 20  ถาวร 
 รพสต.กระแซง  25 .. 61 06:10:14   26 .. 61 08:09:59   ѹ 25  03515 
 รพสต.โพธิ์ศรี  25 .. 61 06:10:14   25 .. 61 08:02:30   ѹ 01  ยุพาพร สมศรี 
 รพสต.หนองค้า  25 .. 61 06:10:14   25 .. 61 08:36:18   ѹ 02  03517 
         

Ѻ˹ѡ