ที่ ศก 2032/พิเศษ31102561-2
ͧ  เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ʶҹԡ ѹ ѹѺ ѹ (3 ѹ) Ѻ
 รพสต.พยุห์  31 .. 61 12:32:25   6 .. 61 08:11:21   ѹ 13  วินิตา ลิ้มวิภาส 
 รพสต.สำโรง  31 .. 61 12:32:25   1 .. 61 01:43:16   ѹ 13  สมปอง จันทร์หมื่น 
 รพสต.โนนสว่าง  31 .. 61 12:32:25   1 .. 61 02:14:29   ѹ 13  ถาวร 
 รพสต.กระแซง  31 .. 61 12:32:25   1 .. 61 08:02:09   ѹ 19  ประยูรศรี 
 รพสต.โพธิ์ศรี  31 .. 61 12:32:25   1 .. 61 01:49:21   ѹ 13  ยุพาพร สมศรี 
 รพสต.หนองค้า  31 .. 61 12:32:25   1 .. 61 02:13:41   ѹ 13  03517 
         

Ѻ˹ѡ