ที่ ศก 2032/ ว95
เรื่อง  การจัดสรรเวชัณฑ์ทางการแพทย์

สถานบริการ วันส่ง วันรับ ความทันเวลา (3 วัน) ผู้รับ
 รพสต.พยุห์  14 มิ.ย. 64 03:54:50   30 มิ.ย. 64 02:18:55   ทันเวลา ภายใน 38 ชั่วโมง  วินิตา ลิ้มวิาส 
 รพสต.สำโรง  14 มิ.ย. 64 03:54:50   14 มิ.ย. 64 09:17:31   ทันเวลา ภายใน 05 ชั่วโมง  สมปอง จันทร์หมื่น 
 รพสต.โนนสว่าง  14 มิ.ย. 64 03:54:50   14 มิ.ย. 64 12:20:36   ทันเวลา ภายใน 08 ชั่วโมง  ถาวร 
 รพสต.กระแซง  14 มิ.ย. 64 03:54:50   14 มิ.ย. 64 07:24:53   ทันเวลา ภายใน 03 ชั่วโมง  03515 
 รพสต.โพธิ์ศรี  14 มิ.ย. 64 03:54:50   14 มิ.ย. 64 08:12:10   ทันเวลา ภายใน 04 ชั่วโมง  ยุพาพร สมศรี 
 รพสต.หนองค้า  14 มิ.ย. 64 03:54:50   14 มิ.ย. 64 04:31:36   ทันเวลา ภายใน 00 ชั่วโมง  03517 
         

กลับหน้าหลัก