ที่ ศก 2032/ว 101
เรื่อง  ขอความร่วมมือเพิ่มรหัสการให้บริการใน Community Service

สถานบริการ วันส่ง วันรับ ความทันเวลา (3 วัน) ผู้รับ
 รพสต.พยุห์  6 ก.ค. 64 09:59:13   7 ก.ค. 64 06:47:10   ทันเวลา ภายใน 20 ชั่วโมง  วินิตา ลิ้มวิาส 
 รพสต.สำโรง  6 ก.ค. 64 09:59:13   6 ก.ค. 64 10:35:16   ทันเวลา ภายใน 00 ชั่วโมง  สมปอง จันทร์หมื่น 
 รพสต.โนนสว่าง  6 ก.ค. 64 09:59:13   20 ก.ค. 64 11:42:51   ทันเวลา ภายใน 33 ชั่วโมง  ถาวร 
 รพสต.กระแซง  6 ก.ค. 64 09:59:13   20 ก.ค. 64 07:16:41   ทันเวลา ภายใน 33 ชั่วโมง  03515 
 รพสต.โพธิ์ศรี  6 ก.ค. 64 09:59:13   9 ก.ค. 64 07:27:29   ทันเวลา ภายใน 69 ชั่วโมง  ยุพาพร สมศรี 
 รพสต.หนองค้า  6 ก.ค. 64 09:59:13   6 ก.ค. 64 11:07:56   ทันเวลา ภายใน 01 ชั่วโมง  03517 
         

กลับหน้าหลัก