ที่ ศก 2032/ ว109
เรื่อง  ขอส่งหนังสือคู่มือ แนวทางการจัดบริการดูและป้องกันสุขาพช่องปากในผู้สูงอายุ สำหรับทันตบุคลากร

สถานบริการ วันส่ง วันรับ ความทันเวลา (3 วัน) ผู้รับ
 รพสต.พยุห์  3 ส.ค. 64 05:34:44   24 ส.ค. 64 06:15:30   ทันเวลา ภายใน 50 ชั่วโมง  วินิตา ลิ้มวิาส 
 รพสต.สำโรง  3 ส.ค. 64 05:34:44   4 ส.ค. 64 03:22:35   ทันเวลา ภายใน 21 ชั่วโมง  สมปอง จันทร์หมื่น 
 รพสต.โนนสว่าง  3 ส.ค. 64 05:34:44   3 ส.ค. 64 11:59:08   ทันเวลา ภายใน 06 ชั่วโมง  ถาวร 
 รพสต.กระแซง  3 ส.ค. 64 05:34:44   23 ส.ค. 64 05:35:12   ทันเวลา ภายใน 48 ชั่วโมง  03515 
 รพสต.โพธิ์ศรี  3 ส.ค. 64 05:34:44   14 ส.ค. 64 13:23:05   ทันเวลา ภายใน 27 ชั่วโมง  ยุพาพร สมศรี 
 รพสต.หนองค้า  3 ส.ค. 64 05:34:44   3 ส.ค. 64 10:39:49   ทันเวลา ภายใน 05 ชั่วโมง  03517 
         

กลับหน้าหลัก