ที่ ศก 2032/ว96
ͧ  ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรม ครู ค. ด้านวัณโรค

ʶҹԡ ѹ ѹѺ ѹ (3 ѹ) Ѻ
 รพสต.พยุห์  14 .. 62 03:09:27   14 .. 62 04:37:55   ѹ 01  วินิตา ลิ้มวิภาส 
 รพสต.สำโรง  14 .. 62 03:09:27   14 .. 62 07:24:34   ѹ 04  สมปอง จันทร์หมื่น 
 รพสต.โนนสว่าง  14 .. 62 03:09:27   14 .. 62 03:25:44   ѹ 00  ถาวร 
 รพสต.กระแซง  14 .. 62 03:09:27   15 .. 62 07:18:19   ѹ 28  03515 
 รพสต.โพธิ์ศรี  14 .. 62 03:09:27   18 .. 62 04:36:36   ѹ 25  ยุพาพร สมศรี 
 รพสต.หนองค้า  14 .. 62 03:09:27   14 .. 62 06:09:55   ѹ 03  03517 
         

Ѻ˹ѡ