หน้าหลัก รับหนังสือ ตรวจสอบการรับหนังสือ ค้นหาหนังสือ สถิติ ผู้ดูแลระบบ

 

รหัส
สถานบริการ
หนังสือ
ทั้งหมด
ทันเวลา(3 วัน)
จำนวนที่
ได้รับ
คิดเป็น %
03512 รพสต.พยุห์   285   206   283 99.30
03513 รพสต.สำโรง   289   287   287 99.31
03514 รพสต.โนนสว่าง   287   171   284 98.95
03515 รพสต.กระแซง   290   113   282 97.24
03516 รพสต.โพธิ์ศรี   291   256   291 100.00
03517 รพสต.หนองค้า   287   259   282 98.26

วันที่ 23-10-2021