หน้าหลัก รับหนังสือ ตรวจสอบการรับหนังสือ ค้นหาหนังสือ สถิติ ผู้ดูแลระบบ

 

รหัส
สถานบริการ
หนังสือ
ทั้งหมด
ทันเวลา(3 วัน)
จำนวนที่
ได้รับ
คิดเป็น %
03512 รพสต.พยุห์   71   60   71 100.00
03513 รพสต.สำโรง   71   71   71 100.00
03514 รพสต.โนนสว่าง   71   57   71 100.00
03515 รพสต.กระแซง   70   47   70 100.00
03516 รพสต.โพธิ์ศรี   72   72   72 100.00
03517 รพสต.หนองค้า   72   64   72 100.00

วันที่ 07-07-2020