หน้าหลัก รับหนังสือ ตรวจสอบการรับหนังสือ ค้นหาหนังสือ สถิติ ผู้ดูแลระบบ

 

รหัส
สถานบริการ
หนังสือ
ทั้งหมด
ทันเวลา(3 วัน)
จำนวนที่
ได้รับ
คิดเป็น %
03512 รพสต.พยุห์   183   144   181 98.91
03513 รพสต.สำโรง   187   185   185 98.93
03514 รพสต.โนนสว่าง   184   103   180 97.83
03515 รพสต.กระแซง   185   82   181 97.84
03516 รพสต.โพธิ์ศรี   188   182   188 100.00
03517 รพสต.หนองค้า   186   164   182 97.85

วันที่ 26-01-2021