หน้าหลัก รับหนังสือ ตรวจสอบการรับหนังสือ ค้นหาหนังสือ สถิติ ผู้ดูแลระบบ

 

รหัส
สถานบริการ
หนังสือ
ทั้งหมด
ทันเวลา(3 วัน)
จำนวนที่
ได้รับ
คิดเป็น %
03512 รพสต.พยุห์   298   208   294 98.66
03513 รพสต.สำโรง   302   290   302 100.00
03514 รพสต.โนนสว่าง   300   170   291 97.00
03515 รพสต.กระแซง   303   113   299 98.68
03516 รพสต.โพธิ์ศรี   304   260   300 98.68
03517 รพสต.หนองค้า   300   258   299 99.67

วันที่ 25-09-2022