หน้าหลัก รับหนังสือ ตรวจสอบการรับหนังสือ ค้นหาหนังสือ สถิติ ผู้ดูแลระบบ

 

รหัส
สถานบริการ
หนังสือ
ทั้งหมด
ทันเวลา(3 วัน)
จำนวนที่
ได้รับ
คิดเป็น %
03512 รพสต.พยุห์   290   207   289 99.66
03513 รพสต.สำโรง   294   282   282 95.92
03514 รพสต.โนนสว่าง   292   170   291 99.66
03515 รพสต.กระแซง   295   113   281 95.25
03516 รพสต.โพธิ์ศรี   296   260   295 99.66
03517 รพสต.หนองค้า   292   256   280 95.89

วันที่ 28-06-2022