หน้าหลัก รับหนังสือ ตรวจสอบการรับหนังสือ ค้นหาหนังสือ สถิติ ผู้ดูแลระบบ

 

รหัส
สถานบริการ
หนังสือ
ทั้งหมด
ทันเวลา(3 วัน)
จำนวนที่
ได้รับ
คิดเป็น %
03512 รพสต.พยุห์   289   207   289 100.00
03513 รพสต.สำโรง   293   282   282 96.25
03514 รพสต.โนนสว่าง   291   170   287 98.63
03515 รพสต.กระแซง   294   113   281 95.58
03516 รพสต.โพธิ์ศรี   295   260   295 100.00
03517 รพสต.หนองค้า   291   256   280 96.22

วันที่ 24-01-2022