หน้าหลัก รับหนังสือ ตรวจสอบการรับหนังสือ ค้นหาหนังสือ สถิติ ผู้ดูแลระบบ

 

รหัส
สถานบริการ
หนังสือ
ทั้งหมด
ทันเวลา(3 วัน)
จำนวนที่
ได้รับ
คิดเป็น %
03512 รพสต.พยุห์   110   91   109 99.09
03513 รพสต.สำโรง   111   111   111 100.00
03514 รพสต.โนนสว่าง   109   73   109 100.00
03515 รพสต.กระแซง   110   53   110 100.00
03516 รพสต.โพธิ์ศรี   112   110   112 100.00
03517 รพสต.หนองค้า   110   96   110 100.00

วันที่ 01-10-2020