พุธ ที่ 8 เดือน มกราคม พ.ศ.2563

ประชุมประธานอสม.ประจำหมู่บ้าน

เนื้อหากิจกรรม : ( เริ่มกิจรรม เวลา 08.30-16.30 น. )
ประชุมประธานอสม.ประจำหมู่บ้าน ที่ ห้องประชุม สำนักงานสาะารณสุขอำเภอพยุห์
เข้าชม 139  ลงประกาศเมื่อ : พุธ ที่ 8 เดือน มกราคม พ.ศ.2563