จันทร์ ที่ 27 เดือน มกราคม พ.ศ.2563

ประชุมภายในสาธารณสุขอำเภอพยุห์

เนื้อหากิจกรรม : ( เริ่มกิจรรม เวลา 08.30-12.00 น. )
ประชุมภายในสาธารณสุขอำเภอพยุห์ ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพยุห์
เข้าชม 70  ลงประกาศเมื่อ : จันทร์ ที่ 27 เดือน มกราคม พ.ศ.2563