พุธ ที่ 29 เดือน มกราคม พ.ศ.2563

ประชุมคณะกรรมการ พชอ.

เนื้อหากิจกรรม : ( เริ่มกิจรรม เวลา เวลา 08.30 - 16.30 น. )
ประชุมคณะกรรมการ พชอ.ในประเด็นขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชนในพื้นที่เปราะบาง ที่ มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ
เข้าชม 63  ลงประกาศเมื่อ : อังคาร ที่ 28 เดือน มกราคม พ.ศ.2563